/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 27 martie 1997

Anunţ de consultări publice a proiectul Hotărîrii de Guvern pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul...
Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul...
Proiect HG pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul
Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 27 martie 1997
ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств - участников Содружества ..


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova