/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la Registrul de stat al spitalelor

Nota de argumentare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul de stat al spitalelor
Proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la Registrul de stat al spitalelor
Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la Registrul de stat al spitalelor


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova