/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului Hotărîrii de Guvern privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2012

Anunţ de organizare a consultărilor publice
Proiect Hotărîre de Guvern
Nota informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova