/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997”

Anunt de organizare a consultarilor publice
Proiectul Hotarîrii de Guvern
Nota infotmativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova