/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiect HG "privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 101 din 05 februarie 2008 "cu privire la instituirea Registrului de stat al formularelor medicale de strictă evidenţă"

Anunt de initierea a consultarilor publice
Proiect Hotărîre de Guvern
Nota informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova