/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la parteneriatul public-privat pentru Centrul de imagistică medicală nucleară din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican”

Anunţ de organizare a consultărilor publice
Proiectul Hotărîrii Guvernului
Notă Informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova