/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la notificarea suplimentelor alimentare

Anunţ pentru consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la notificarea suplimentelor alimentare”
Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la notificarea suplimentelor alimentare”.
Proiect HG cu privire la notificarea suplimentelor alimentare


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova