/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii de Guvern „pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”

Anunt de consultare publica
Proiect HG pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate
Notă informativă la proiectul HG pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova