/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind igiena instituţiilor preşcolare”

Anunt de consultari publice
Proiect Hotarire de Guvern
Proiect Regulament
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova