/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Hotărîre privind aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Medicală Primară”

Hotărire privind aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Automatizat „Asistenţa Medicală Primară”
Sinteza recomandărilor


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova