/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Ministerului Sănătăţii privind examinarea stării sănătăţii copiilor cu statut de adopţie internaţională şi a listelor unor maladii

Anunt privind consultarea publica
Proiectul Hotaririi de Guvern
Notă informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova