/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiect hotarire pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Anunt de organizare a consultarilor publice
Proiect hotarire de Guvern
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova