/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul de hotărîre a Guvernului ”Cu privire la sistemul de alertă precoce şi răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică”

Anunţ de consultări publice
Proiect hotărîre de Guvern
Nota informativă


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova