/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare"

Nota informativă
TABELUL DE CONCORDANŢĂ a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” cu legislaţia comunitară
HG pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova