/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicala

Nota de argumentare
Proiect Hotarire de Guvern
Anunt de consultari publice


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova