/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 27 martie 1997

Anunţ de consultări publice a proiectul Hotărîrii de Guvern
Proiect HG pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente
Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din 27 martie 1997
ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам государств


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova