/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Anunţ pentru iniţierea consultării publice
Nota Informativa HGRM AMDM
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului structurii şi efectivului – limită ale Agenţiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova