/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul de Hotărîre a Guvernului “Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”

Anunt de consultari publice
Proiect Hotarire de Guvern
Nota informativa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova