/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul HG „pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul de cooperare în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din 26.06.1992 în cadrul CSI”

Anunt de consultari publice
Proiect Hotarire de Guvern
Proiect Protocol (ro)
Proietc Protocol (ru)
Nota de argumentare


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova