/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotãrîrii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008”

Anunt de consultãri publice la proiectului Hotãrîrii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008”
Proiect HG Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008
NOTÃ INFORMATIVÃ la proiectul Hotãrîrii Guvernului „Cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotãrîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008”


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova