/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul HG „privind aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală, semnat la Strasbourg, la data de 25.01.2005”

Anunt consultari publice
Proiect HG
Proiect Lege
Nota de argumentare


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova