/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”

Anunţ pentru consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”.
Proiect HG privind cond de plasre si uitilizare a dispoz med pu diagnostic in vitro
Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova