/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale al Norvegiei privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale al Norvegiei privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale
Anunt conslutari publice Norvegia
Argumentare Acord Norvegia
Proiect, hotarire cu privire lainitierea negocierelor asupra proiectului Acordului intre MS al Republicii Moldova si Ministerul Sanatatii si Serviciilor Sociale al Norvegiei privind colaborarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova