/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţi şi ştiinţelor medicale

Acord intre Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privin cooperarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale
Anunt de consultari publice a proectului HG pentru initierii negocierilor asupra proectului Acordului Ministerului Sanatatii al RM si Ministerul Afacerilor Socoale al Republicii Estonia privind cooperarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale
Argumentarea necesitatii initierii negocierilor asupra proiectului Acordului intre Ministerul Sanatatii al RM si Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea in domeniul sanatati si stiintelor medicale
Proiect, hotarire cu privire la initierea negocierilor asupra proiectului Acordului intre Ministerul Sanatatii al RM si Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea in domeniul sanatati si stiintelor medicale


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova