/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”

Anunţ pentru consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”
Proiect HG privind conditiile de plasare pe piata a dispoyitivelor medicale implantabile active
Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova