/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotarîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de eSănătate și a Planului de acțiuni"

Strategia de e-Sanatate


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova