/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privirea la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 02 septembrie 2009”

HG pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare nr. 538 din 02.09.2009
Analiza preliminară a impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 02 septembrie 2009
Nota informativă
Proiectul Hotărîrii Guvernului


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova