/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiect HG privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005”
Proiect HG cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005
NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005”


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova