/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”

Anunţ pentru iniţierea consultării publice a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”
Proiectul HG Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale
Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova