/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la colaborarea în domeniul soluţionării problemelor HIV-infecţiei

Anunţ de consultări publice a proiectul Hotărîrii de Guvern pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul
Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul
Proiect Hotarire pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul...
Proiect Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la colaborarea în domeniul soluţionării problemelor HIV-infecţiei
Проект ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в решении проблем ВИЧ-инфекции


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova