/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei sanitare a teritoriilor ţărilor-membre ale Comunităţii Statelor Independente

Anunţ de consultări publice a proiectul Hotărîrii de Guvern pentru iniţierea negocierilor proiectului Protocolului cu privire la...
Argumentarea necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul...
Proiect Hotarire pentru iniţierea negocierilor proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind...
Protocol cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor la Acordul privind protecţia sanitară a teritoriilor statelor-membre ale Comunităţii Statelor
Проект ПРОТОКОЛ о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств..


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova