/ Transparenţa decizională / Anunt de organizare a consultarilor publice  

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie a Medicamentelor - RBPFM (GMP)

Anunt de initierea a consultarilor publice
Proiect Hotărîre de Guvern
Nota informativă
Anexa 1
Anexa 2


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova