/ Transparenţa decizională  

Proiecte de decizii

Ghiduri Clinice

Protocoale clinice naționale

Standarde medicale

Protocoale clinice standardizate

Propunere de politica publica privind reducerea pretului cu amanuntul la 10 medicamente

Protocoale clinice standartizate pentru medicii de familie

Proiecte de acte normative

Regulamentul-Cadru privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social

Protocoale clinice standardizate pentru medicii obstetricieni – ginecologi

Propunere de politică publică privind eficientizarea mecanismului de achiziţii publice a medicamentelor în sistemul de sănătate
Propunere de Politica Publica cu privire la eficientizarea măsurilor de profilaxie şi combatere a pneumoniilor comunitare în rândul persoanelor vârstnice


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova