/ Transparenţa decizională / Proiecte de decizii  

Regulamentul-Cadru privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social

Regulamentul-Cadru privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
Anexa 1 Formular de raportare privind măsurile întreprinse în vederea prevenirii şi reducerii mortalităţii la domiciliu a copiilor în vârstă de până la 5 ani din familii în situaţie de risc
Anexa 2 Formular de raportare privind măsurile întreprinse în vederea prevenirii şi reducerii mortalităţii la domiciliu a copiilor în vîrstă de pînă la 5 ani din familii în situaţie de risc
Anexa 3 Ancheta socială
Anexa 4 Evaluarea complexă a familiei cu copii
Anexa 5 Planul individualizat de asistenţă
Anexa 6 Registru de evidenţă a copiilor în vîrstă de sub 5 ani din famului în situaţie de risc (cu risc de deces la domiciliu)


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova