/ Transparenţa decizională / Proiecte de decizii  

Proiecte de acte normative

Proiectul de Lege modificarea Legii 23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia HIV/SIDA

Proiectul de Lege pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Proiect de Lege cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007

Proiectul cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(nr.397 din 31 mai 2011, nr.351 din 23 martie 2005, nr.1326 din 14 decembrie 2005)

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active”

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”.

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale”

Proiectul HG Cu privire la Institutul de Managemet în Sănătate

Avizare la Ministerul Justitiei a proiectului HG RM cu privire la conditiile de plasare pe piata a DM

Proiectul HG RM cu privire la aprobarea Regulamentului priovind conditiile de plasare pe piata a DM implantabile active

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro”

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale ”

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de formare şi controlul preţurilor la medicamente,articole de uz medical şi alte produse farmaceutice


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova