/ Informaţii Publice / Ghiduri, Protocoale, Standarde / Standarde medicale  

Standardul Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale

Ordinul nr. 1162 din 18.10.2013 „Cu privire la aprobarea Standardului „Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale”
Standardul Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova