/ Informaţii Publice / ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE SELECTARE A PROIECTELOR INVESTIŢIONALE  

2013

Anunţ privind desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale

Comisia mixtă de selectare, evaluare şi monitorizare a proiectelor investiţionale, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii (MS) şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) nr. 663/175-A din 27 septembrie 2010 cu modificările şi completările ulterioare, ANUNŢĂ lansarea primului concurs de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale pentru anul 2013.

Detalii privind desfăşurarea concursului:


Dosarul proiectului investiţional al participantului va cuprinde documentele prevăzute conform pct. 21 din Regulament şi anume:
- Cererea de participare la concurs - în original;
- Extrasul din Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de MS-copie;
- Propunerea de proiect investiţional - în original;
- Copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
- Copia Statutului instituţiei medico-sanitare publice;
- Copia Contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) pentru anul de gestiune, încheiat cu CNAM;
- Certificat de la instituţia bancară despre conturile deschise - în original;
- Acordul scris al potenţialelor co-finanţatori, precum şi condiţiile de obţinere, gestionare şi rambursare a mijloacelor financiare respective în cadrul proiectelor finanţate din mai multe surse - în original;
- Dovadă privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional, inclusiv la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, emisă de inspectoratul fiscal de stat teritorial (cu termen valabil) - în original;
- Confirmare privind lipsa datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări - în original;
- Copia ultimului raport financiar (bilanţ contabil);
- Procură pe numele persoanei autorizate să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice (după caz) - în original.

 

Modelul cererii de participare la concurs se anexează la prezentul anunţ.

Anexa 1. Cererea de participare la Concursul de selectare, evaluare şi monitorizare a proiectelor investiţionale 

Anexa 2.  Lista documentelor necesare a fi prezentate la Concursul de selctare a proiectelor investiţionale.Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova