/ Informaţii Publice / Informaţii privind petiţiile  

2010

Examinarea petiţiilor în anul 2010.
Nota informativă privind analiza petiţiilor


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova