/ Informaţii Publice  

Situaţii excepţionale

Planul asistenţei medicale populaţiei în situaţii excepţionale

Ghidul utilizării Indicelui Securitatii Spitalului

Instrucţiunea privind desfăşurarea exerciţiilor de simulare a SE

Raport sumar Evaluarea siguranţei spitalelor în Republica Moldova
Ghid naţional privind triajul medical în incidente soldate cu victime multiple şi dezastre
Evaluarea securităţii sănătăţii şi a capacităţilor de management a crizelor

Hotărîre Nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale
Cadrul instituţional al sistemului naţional de pregatire şi raspuns la urgenţe de sănătate publică (schema)
Ordin № 102 din 12.02.2010 Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Ministerului Sănătăţii
Serviciul Republican Medicina Calamităţilor
Clasificarea Situaţiilor Excepţionale
Planificarea asistenţei medicale populaţiei in SE (ordinul MS nr.454 din 10.12.07)
Regulile de apărare împotriva incendiilor (Ordin MS nr. 267 din 04, 07.08)
Modul de comunicare cu Serviciul Operativ al Ministerului Sănătăţii (Ordinul MS nr.451 din 4.12.08)
Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a MS
Sistemul Naţional de răspuns la SE
Comunicarea cu mass-media în situaţii de urgenţă în sănătate publică (Ghid OMS)
Modului de recepţionare a informaţiei urgente de către IMSP (Ord.MS nr.382 din 08.11.09)
Acte legislative si normative.
Ordinul nr. 528 din 04.05.2012 Cu privire la aprobarea Ghidului privind elaborarea Planului de pregatire si raspuns al spitalului la situatii exceptionale
Ordinul nr. 556 din 11.06.2012 Cu privire la categorisirea spitalelor in functie de gradul de implicare al acestora in actiunile de raspuns la urgente de sanatate publica
Canicula


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova