Colaborare Internaţională

Cadrul normativ in vigoare privind colaborarea internationala in domeniul sanatatii

Parteneriate de colaborare bilaterale şi multilaterale în domeniul sănătăţii

Realizarea politicii sectoriale de integrare europeana

Asistenta Oficiala pentru DezvoltareParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova