/ Colaborare Internaţională  

Parteneriate de colaborare bilaterale şi multilaterale în domeniul sănătăţii

Planuri anuale de acţiuni în domeniul sănătăţii convenite cu partenerii bilaterali

Activităţi realizate anual în contextul deţinerii mandatelor de membru în cadrul organizaţiilor internaţionale interguvernamentale şi regionale

Protocoalele comisiilor mixte de colaborare economică cu referire la sectorul sănătăţii convenite cu partenerii bilateraliParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova