/ Colaborare Internaţională / Parteneriate de colaborare bilaterale şi multilaterale în domeniul sănătăţii  

Protocoalele comisiilor mixte de colaborare economică cu referire la sectorul sănătăţii convenite cu partenerii bilaterali

Protocol of the first session of the Joint Intergovernmental Committe on Economic, Technological and Scientific Cooperation between the Republic of Moldova and the Hellenic Republic
Protocol of the First Session of the Intergovernmental Commission between the Republic of Moldova and the Republic of Latvia on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation
Protocol Austrian-Moldovan Joint Commission for Bilateral Foreign Economic Relations 2nd Meeting
Протокол пятого заседания Межправительственной молдавско-болгарской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотруд.
Protocol of the fourth Meeting of the Joint Moldovan - Swiss Commission on trade and economic cooperation
Протокол третьего заседания Межправительственной молдавско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству
Протокол первого заседания молдавско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству
Протокол второго заседания рабочей группы по экономическому сотрудничеству и развитию торговли между Венгерской Республикой и РМ
Протокол второго заседания межправительственной молдавско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотр.
Protocolul sesiunii a IV-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană între Republica Moldova şi Romînia
Planul de acţiuni privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Republica Franceză pe anul 2009
Протокол 12 заседания Межправительственной комисии по экономическому сотрудничеству между Росийской Федерацией и РМ
ПРОТОКОЛ тринадцатого заседания Межправительственной молдавско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
ПРОТОКОЛ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ МОЛДАВСКО-ТУРЕЦКОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Protocolul sesiunii a XIII-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi Ucraina
ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СМЕШАННОЙ МОЛДАВСКО-ЧЕШСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova