/ Colaborare Internaţională  

Realizarea politicii sectoriale de integrare europeana

Armonizarea legislatiei nationale in domeniul sanatatii la aquis-ul comunitar

Rapoarte periodice de monitorizare cu privire la realizarea politicii sectoriale de Integrare Europeana

Activitati de colaborare cu Agentiile Comunitare in domeniul sanatatii

Protocoalele comisiilor mixte pentru integrare europeana in domeniul sanatatii convenite cu partenerii bilaterali

Celebrarea zilei EuropeiParticpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova