/ Legislaţie  

Alte acte normative

Repulamentul privind salarizarea colaboratorilor aparatului central al MS

Scrisoarea MS Nr. 01-9/338 din 08.02.2011 adresata Specialistilor principali de profil al MS
Politica de contabilitate-cadru a Instituţiei Medico-Sanitare Publice
Conducătorilor instituţiilor medico-sanitare
Materiale Lista Oficială dispozitive medicale
Specializările pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt universitar şi postuniversitar la profilurile medical şi farmaceutic, aprobate de Ministerul Economiei din 27.12.2000
Actele legislative şi normative, care reglamentează managementul situaţiilor excepţionale şi urgenţelor de sănătate publică


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova