/ Legislaţie / Alte acte normative  

Repulamentul privind salarizarea colaboratorilor aparatului central al MS

R E G U L A M E N T U L privind salarizarea angajaţilor aparatului central al Ministerului Sănătăţii
Ordinul nr. 931 din 24.09.2012 Cu privire la aprobarea Regulamentului
Ordinul nr.131 din 14.02.2013 Cu privire la completarea Regulamentului privind salarizarea angajatilor aparatului central al Ministerului Sanatatii


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova