/ Legislaţie  

Hotărîri de Guvern

HR Nr. 13 din 03.01.2007, pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătăţii RM şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii
HR Nr. 30 din 11.01.2007 privind aprovizionarea instituţiilor medico-sanitare publice cu antibiotice
HG nr. 85 din 25.01.06, cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat Nomeclatorul de stat al medicamentelor
HG nr.96 din 29.01.2007- Cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale
HG nr. 347 din 25.03.2003 cu privire la modul de acumulare de informaţii în domeniul protecţiei populaţiei în condiţii de situaţii excepţionale
HG nr 475 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în RM
HG nr. 533 din 06.06.2005 Cuprivire la organizarea audientei
HG nr. 556 din 10.10.1996 cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova
HG nr.564 din 22.05.2006 privind dezvoltarea Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta
HG nr.859 din 31.07.2006 despre aprobarea Conceptiei infrastructurii calitatii
HG nr.1015 din 05.09.06 cu privire la aprobarea unor acte normative (privind modul de completare, eliberare şi evidenta a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală)
HG nr. 1048 din 06.10.2005 aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea sistemului de înștiințare în caz de apariție a situațiilor excepționale
HR Nr 1062 din 28.09.2007, pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008
HG nr. 1240 din 27.10.2006 cu privire la normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente a bolnavilor precum şi compensare a donatorilor de sînge şi alimentaţia lor
HG nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
HR Nr. 1432 din 07.11.2002 cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă
HG nr. 96 din 29.01.2007 cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale
HG Nr. 925 din 31.12.2009 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele alimentare noi
HG Nr. 824 din 15.12.2009 Cu privire la aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A(H1N1) în Republica Moldova
HG Nr. 520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
HG Nr. 384 din 12.05.2010 Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice
HG Nr. 663 din 23.07.2010 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar Privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare.
HG nr.263-269(4301-4307) din 21.12.2012 Cu privire la zilele de odihna si de munca din lunile decembrie 2012 si ianuarie 2013


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova