/ Legislaţie  

Legi

Lege nr.411 din 28.03.1995, privind ocrotirea sănătăţii
Lege Nr.42 din 06.03.08 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane
Legea nr. 23-XVI din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
Legea nr. 93 din 05.04.2007 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Legea nr. 124 din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
Legea nr.173-XV din 10 aprilie2003 pentru modificarea si completarea unor acte legislative
Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la sanatatea reproductiva si planificare familiala
Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005cu privire la drepturile si responsabilitatile pacientului
Legea nr. 264 adoptat: 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic
Lege Nr.268 din 07.12.07 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008
Legea nr.332 din 24.07.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutica si a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea si acreditarea in sanatate
Legea nr. 382 din 06.05.1999cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
Legea nr. 386 din 08.12.2006 privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Legea nr. 473 din 25.06.1999 privind transplantul de organe şi ţesuturi umane
Legea nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea si acreditarea in sanatate
Legea nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 cu privire la acces la informaţie
Legea nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 cu privire la asistenta psihiatrica
Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente
Legea nr.1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutica
Legea nr. 1458-XII din 25 mai 1993 cu privire la donareade singe
Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologica
Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala
Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la primele AOAM
Lege nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova