/ Legislaţie / Ordine ale Ministerului  

Anul 2006

Ordin nr. 5 din 06.01.2006 сu privire la aprobarea Regulamentelor-tip ale fntreprinderilor farmaceutice
Ordin nr. 6 din 06.01.2006 сu privire la Controlul de Stat al calităţii medicamentelor şi altor produse farmaceutice in Republica Moldova
Ordin nr. 8 din 06.01.2006 Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor
Ordin nr. 20 din 12.01.2006 cuprivire la monitorizarea reacfiilor adverse ale medicamentelor şi allor produse farmaceutice în Republica Moldova
Ordin nr. 23 din 12.01.2006 Cu privire la informaţia despre rezultatele controlului de stat al calităţii medicamentelor.
Ordin nr. 28 din 16.01.2006 cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice şi articolelor cu destinaţie medicală
Ordin nr. 46 din 31.01.2006 cu privire la organizarea In cadrul IMSP republicane a Subdiviziunii de monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor de asistenţă medicală
Ordin nr.57 din 02.02.06 Privind executarea Programului legislativ pentru anii 2005 - 2009
Ordin nr.62 din 06.02.06 Privind organizarea realizarii Legii cu privire la drepturile si responsabilitatile pacientului si a Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic
Ordin nr.68 din 08.02.06 cu privire la implementarea sistemului informational automatizat "Nomenclatorul de Stat al medicamentelor" si in scopul asigurarii evidentei cantitativ-valorice a medicamentelor aflate in circulatie pe piata farmaceutica
Ordin nr.163 din 14.04.06 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului National Stiintifico-Practic de Medicina Previntiva
Ordin nr.236 din 08.06.06 cu privire la realizarea Hotaririi Guvernului nr.564 din 22 mai 2006 "Pentru aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta pe anii 2006 - 2010"
Ordin nr.259 din 23.06.06 cu privire la instituirea in cadrul IMSP CNSPMU a Centrului Medicina Calamitatilor
Ordin nr.277 din 10.07.2006 cu privire la realizarea Programului National de Imunizari pe anii 2006-2010
Ordin nr.491 din 27.11.2006 cu privire le reglamentarea donării de sînge, plasmă şi asigurarea instituţiilor medico sanitare cu componente şi preparate sanguine pentru anul 2007
Ordin nr.584 din 29.12.2006 cuprivire la medicamentele compensate din fondurile asigurarii obligatorii deasistenta medicala
Ordin nr. 549/291 - A din 29.12.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului în condiţii de ambulator în cazul unor maladii cu diagnosticul confirmat, acordat de medicul de familie şi echipa sa


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova