/ Legislaţie / Ordine ale Ministerului  

Anul 2007

Ordin nr. 20 din 19.01.07 cu privire la standardul "Supravegherea epedemiologică a infecţiei HIV/SIDA"
Ordin nr. 54 din 08.02.07 cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicina.şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu
Ordin nr. 73 din 27.02.07 cu privire la utilizarea datelor statistice oficiale
Ordin Nr.96 din 15.12.2007 Regulament privind forma si modul de participare a cetaăţenilor, organizaţiilor de pacienţi şi altor organizaţii neguvernamentale la elaborarea politicii şi programelor de sănătate
Ordin nr.111din 20.03 2007, cu privire la asigurarea inofensivităţii şi utilizării raţionale a medicamentelor
Ordin nr.112 din 27.03 2007, cu privire la interzicerea preparării soluţiilor pentru administrarea parenterală în cadrul farmaciilor de spital
Ordin nr.162 din 23.04. 2007, cu privire la aprobarea regulamentului şi listei medicamentelor esenţiale
Ordin nr. 201 din 24.05.2007, cu privire la punerea în aplicare a Normelor de calcul a necesităţilor de medicamente şi consumabile parafarmaceutice pentru acordarea ajutorului medical.
Ordin nr.280 din 01.10.2007, cuprivire la activitatea Statiilor Zonale Asistenta Medicala Urgenta aServiciului entralizat de Asistenta Medicala Urgenta
Ordin nr. 300 din 24.07.07 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea prevederilor Legii DP
Ordin nr. 317 din 02.08.2007, Cu privire la reorganizarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă a MS pentru situaţii excepţionale în Serviciul Republican Medicina Calamităţilor
Ordin nr. 344 din 15.09.2007 cu privire la crearea Serviciului de Consiliere şi Testare Voluntară

Ordin nr. 367 din 26.09.2007, cuprivire la ajutoarele umanitare acordate institujiilor medico-sanitare publice
Registru ajutoare umanitare 2007-2008, actualizat 23 mai 2008 (Anexă)
Ordin nr.380 din 07.10.07 cuprivire la aprobarea Planului Program CNTS
Ordin nr. 393 din 19.10.2007 Privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere a unor contingente de populaţie cu risc sporit de îmbolnăvire
Ordin nr.397 din 24.10.2007 cuprivire la fortificarea asistentei medicale mamei si copilului inbrepublica
Ordin nr. 398 din 24.10.2007 Cu privire la planificarea vaccinărilor pentru anul 2008 şi organizarea efectuării lor.
Ordin nr. 404 din 30.10.2007 cu privire la delimitarea juridica a AMP
Ordin nr. 454 din 10.12.2007 cu privire la planificarea asistenţei medicale populaţiei în situaţii excepţionale
Ordin nr. 462-214A din 14.12.07 privind Normele metodologice de aplicare in anul 2008 a PU in anul 2008

Costul cazurilor tratate in staţionare in funcţie de profil şi nivelul instituţiei medico-sanitare-publice, Anexa
Ordin nr.463 din 14.12.07 cu privire la aprobarea costurilor cazurilor tratate în staţionarele IMSP
0rdin nr.474 din 28 decembrie 2007 cu privire la instituirea Consiliului coordonator-consultativ
Ordin nr.473 din 27.12.2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea transportului sanitar
Ordin nr.144/65-A Cu privire la dotarea instituţiilor medicale primare


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova