/ Legislaţie / Ordine ale Ministerului  

Anul 2008

Ordin nr. 100 din 10.03.2008 cu privire la Normativele de personal medical
0rdin nr. 124 din 21.03.2008 Cu privire la modalitatea de elaborare a Protocoalelor clinice naţionale
Ordin nr. 111 din 17.03.08 Cu privire la aprobarea cerinţelor pentru sediile instituţiilor de asistenţă medicală primară
Ordin nr. 135/54 A din 27.03.08 despre aprobarea Regulamentului privind validarea indicatorilor de performanţă profesională a muncii personalului medical
Ordin nr. 133 din 27.03.2008 cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti
Ordin nr. 138-55A din 27.03.08 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2008 a Programului unic
Ordin nr. 140 din 27.03.2008 cu privire la coordonarea asistenţei externe
Ordin nr. 151 din 31.05.08 cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice de nivel raional
Ordin nr. 159 din 10.04.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Hipertensiunea arterială”
Ordin nr. 180 din 30.04.08 Cu privire la aprobarea costului unui caz asistat de îngrijire medicală la domiciliu pentru anul 2008
Ordin nr. 187-77-A din 07.05.08 aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de stabilire a premiului personalului medical
Ordin № 206 din 20.05.2008 Cu privire la acţiunile medico-sanitare pe perioada caniculară
Ordin nr. 234 din 09.06.2008 cu privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova
Ordin nr. 235 din 09.06.2008 despre implementarea în practica medicală a Standardelor medicale de diagnostic și tratament
Ordin nr. 236 din 10.06.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Astmul bronşic”
Ordin nr. 238 din 10.06.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Moartea subită cardiacă”
Ordin nr. 239 din 10. 06.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Urgenţe hipertensive”
Ordin nr. 248 din 19.06 2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic national „Infectia meningococica la copii”
Ordin nr. 249 din 19.06.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic national „Artrita juvenila idiopatica”
Ordin nr. 250 din 19.06.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic national „Convulsii febrile la copii”
Ordin nr. 253 din 20.06.08 cu privire la contractarea prestatorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară
Ordin nr. 260 din 26.06.2008 cu privire la aprobarea Standardului ”Îngrijirea paliativă a pacienților cu HIV/SIDA”
Ordin nr. 267 din 04.07.08 cu privire la aprobarea Regulilor de aparare impotriva incendiilor pentru institutiile S.S. din RM
Ordin nr. 271 din 08.07.08 cu privire la efectuarea sondajului privind gradul de satisfacție a pacientului
Ordin nr. 282 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Schizofrenia”
Ordin nr. 283 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de opiacee”
Ordin nr. 284 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Otita medie la copii”
Ordin nr. 285 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Anemia fierodeficitară la adulţi”
Ordin nr. 286 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Accidentul vascular cerebral ischemic”
Ordin nr. 288 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Tireotoxicoza”
Ordin nr. 287 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Tonzilita cronică la copii”
Ordin nr. 289 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Gripa la copii”
Ordin nr. 290 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Hepatita virală A la copii”
Ordin nr. 291 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Bronhopneumopatia obstructivă cronică”
Ordin nr. 292 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Ciroza hepatică compensată la adulţi”
Ordin nr. 294 din 18.07.2008 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Tulburări mentale şi de comportament legate de consumul de alcool”
Ordin nr. 333 din 19.08.2008 cu privire la organizarea ingrijirilor medicale la domiciliu
Ordin nr. 429 din 21.11.08 cu privire la metodologia elaborării, aprobării şi implementării Protocoalelor Clinice Instituţionale şi Protocoalelor Clinice a locului de lucru
Ordin nr. 342 din 22.08.2008 cu privire la argumentarea economică a costul unui "caz asistat" de îngrijire medicală la domiciliu pentru 2008
Ordin nr. 352/153-A din 05.09.08 cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Ordin Nr. 370/31 din 24.09.2008 cu privire la asigurarea transparentei in procesul de achizitii publice in domeniul sanatatii
Ordin nr. 357 din 11.09.08 cu privire la înregistrarea produselor medicamentoase de uz uman
Ordin nr. 375 din 29.09.2008 Cu privire la punerea în aplicare a Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate, acordate copiilor, elevilor şi studenţilor de învăţămînt
Ordin nr. 382 din 03.10.08 cu privire la normativele de personal medico - sanitar în Centrele de Transfuzie a Sîngelui
Ordin nr. 386 din 08.10.08 cu privire la activităţile necesare pentru elaborarea conceptului şi cadrului regulatoriu în domeniul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Publice
Ordin nr. 399 din 23.10.08 cu privire înregistrarea produselor medicamentoase de uz uman
Ordin nr. 400 din 23.10.08 cu privire la optimizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi promovarea modului sănătos de viaţă pentru anii 2008-2015
Ordin nr. 417 din 11.11.08 cu privire la întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă statistice medicale anuale de către instituţiile medico - sanitare pe anul 2008
Ordin nr. 420/392-0 din 31.10.08 cu privire la modificările modului de vămuire a produselor farmaceutice
Ordin nr. 431 din 24.11.08 cu privire la programarea vaccinărilor pentru anul 2009 şi organizarea efectuării lor
Ordin nr. 432 din 24.11.08 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere a unor contingente de populaţie cu risc sporit de îmbolnăvire

Ordin nr. 441 din 28.11.08 Cu privire la aprobarea formei-tip a Planului anual de activitate al instituţiei
Ordin nr. 442 din 28.11.08 Cu privire la aprobarea costurilor "cazurilor tratate" pentru anul 2009
Ordin nr. 447 din 03.12.08 Cu privire la aprobarea orarului evaluarii si acreditarii institutiilor si întreprinderilor medico-sanitare si farmaceutice în anul 2009
Ordin nr. 129-p § 4 din 19.11.08 cu privire la reglementarea plasării în cîmpul muncii
Ordin nr. 451 din 4.12.2008 cu privire la modul de comunicare cu Serviciul Operativ al Ministerului Sănătăţii
Ordin nr. 460 din 10.12.2008 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional "Hepatita cronică virală B la adult"
Ordin nr. 473/213-A din 10.12.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2009 a PU al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Ordin nr. 494 din 22.12.08 cu privire la trimiterea pacienţilor pentru investigaţii şi tratament costisitor peste hotarele republicii
Ordin nr. 497 din 24.12.08 cu privire la înregistrarea produselor medicamentoase de uz uman
Ordin nr. 509 din 29.12.08 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional "Hepatita virală C acută la adult"
Ordin nr. 510 din 29.12.08 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Insuficienţa renală acută”
Ordin nr. 511 din 29.12.08 cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional „Anemia aplastică la adult”
Planul de activitate a Ministerului Sănătăţii pentru anul 2009 (Anexa la Ordinul nr. 500 din 25.12.08)
Ordin nr. 502 din 25.12.2008 cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice in Republica Moldova
Ordin Nr. 503 din 27.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de supraveghere medicală a unor bolnavi cu afecţiuni de lungă durată
Ordin Nr. 504 din 25.12.2008 cu privire la examinarea medicală profilactică a populaţiei
Ordin Nr. 505 din 25.12.2008 cu privire la unele măsuri de prevenire şi diminuare a infecţiilor respiratorii acute şi gripei
Ordin nr. 519 din 29.12.2008 cu privire la sistemul de audit medical intern


Particpant la concursul WebTop
©2006-2010 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova